Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
Wiosny Ludów 14
64-800 Chodzież
NIP: 6070089557
REGON: 385697340
tel.: (0-67) 306-70-14
e-mail: sekretariat@pcuwchodziez.pl
www: http://pcuwchodziez.pl
e-PUAP: /PCUWCHODZIEZ/SkrytkaESP
Ochrona Danych Osobowych: iod2@synergiaconsulting.pl
Zespół redakcyjny: sekretariat@pcuwchodziez.pl

Jednostka

Godziny otwarcia

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży czynne jest w dni pracujące, w godzinach 07:00-15:00.

Faktury

Faktury dotyczące zakupów towarów i usług dokonywanych przez PCUW w Chodzieży powinny być wystawiane na:

Powiat Chodzieski
Ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież
NIP 607-00-69-997
Odbiorca: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży
Ul. Wiosny Ludów 14A, 64-800 Chodzież

Dopuszcza się umieszczenie danych odbiorcy na przykład, w uwagach.

Data utworzenia: 2021-02-01 19:33
Autor: Adrian Cieślik
Data modifykacji: 2023-03-27 21:11
Zmieniona przez: Adrian Cieślik
c267dc01468997f4c022c57a9fc9695d6c343756
Wersje archiwalne
2021-03-30 15:09077ea4b2763acda843c9461f4e1593578f65b171Adrian Cieślik
epuap_gov_pl bip_gov_pl