Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
Wiosny Ludów 14
64-800 Chodzież
NIP: 6070089557
REGON: 385697340
tel.: (0-67) 306-70-14
e-mail: sekretariat@pcuwchodziez.pl
www: http://pcuwchodziez.pl
e-PUAP: /PCUWCHODZIEZ/SkrytkaESP
Ochrona Danych Osobowych: iod2@synergiaconsulting.pl
Zespół redakcyjny: sekretariat@pcuwchodziez.pl

Kadra jednostki

Kierownictwo

Dyrektor PCUW w Chodzieży - Adrian Cieślik
e.mail: a.cieslik@pcuwchodziez.pl
tel. (0-67) 306-70-12

Z-ca Dyrektora PCUW w Chodzieży - Aneta Zielińska
e.mail: a.zielinska@pcuwchodziez.pl
tel. (0-67) 306-70-17

Główna księgowa PCUW w Chodzieży - Ewa Jagodzińska
e.mail: e.jagodzinska@pcuwchodziez.pl
tel. (0-67) 306-70-13

Biura

Dział Płac i Administracji
tel. (0-67) 306-70-18

Dział Księgowości
tel. (0-67) 306-70-10, 306-70-11

BHP i zamwienia publiczne
tel. (0-67) 306-70-16

Inspektor ochrony danych osobowych - Tomasz Więckowski
e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl

Data utworzenia: 2021-02-01 15:50
Autor: Adrian Cieślik
Data modifykacji: 2023-03-27 21:11
Zmieniona przez: Adrian Cieślik
fa43f0070d3669f59fc9123efae32682c05f351b
Wersje archiwalne
2021-03-25 17:35b8345e67918d9031b8a0ff7a3ab920e6283b23b7Adrian Cieślik
epuap_gov_pl bip_gov_pl