Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
Wiosny Ludów 14
64-800 Chodzież
NIP: 6070089557
REGON: 385697340
tel.: (0-67) 306-70-14
e-mail: sekretariat@pcuwchodziez.pl
www: http://pcuwchodziez.pl
e-PUAP: /PCUWCHODZIEZ/SkrytkaESP
Ochrona Danych Osobowych: iod2@synergiaconsulting.pl
Zespół redakcyjny: sekretariat@pcuwchodziez.pl

Sprawozdania finansowe

Na podstawie § 34 pkt 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z ze zm.) jednostki sporządzające sprawozdania finansowe mają obowiązek opublikować je w terminie do 10 maja roku następnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

2023

2022

2021

2020

Data utworzenia: 2021-02-01 16:55
Autor: Adrian Cieślik
Data modifykacji: 2024-05-10 10:11
Zmieniona przez: Adrian Cieślik
3cdaac99cce5a5514c70db05e47026f8be9f2525
Wersje archiwalne
2023-05-15 22:0380aed63176124c2bc4831d730ca63c5d70865519Adrian Cieślik
2023-03-27 21:11947d490e384836bdbcbcd927c8659485e1f87529Adrian Cieślik
2022-06-09 10:109018499cdeb99cc69ff1b4c476d6e930da9d3c5eAdrian Cieślik
2021-06-02 11:351fbbfc528c3e7d87c39ac7ea048080591692063cAdrian Cieślik
epuap_gov_pl bip_gov_pl