Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
Wiosny Ludów 14
64-800 Chodzież
NIP: 6070089557
REGON: 385697340
tel.: (0-67) 306-70-14
e-mail: sekretariat@pcuwchodziez.pl
www: http://pcuwchodziez.pl
e-PUAP: /PCUWCHODZIEZ/SkrytkaESP
Ochrona Danych Osobowych: iod2@synergiaconsulting.pl
Zespół redakcyjny: sekretariat@pcuwchodziez.pl

Skargi i wnioski

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej do organu nadzorującego, a po wyczerpaniu tej drogi można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Organ nadzorujący: Starosta Chodzieski, Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież, telefon (67)67 28 127 21, Adres skrzynki ePUAP: /spchodziez/SkrytkaESP

Data utworzenia: 2021-03-03 15:31
Autor: Adrian Cieślik
Data modifykacji: 2023-03-27 21:11
Zmieniona przez: Adrian Cieślik
fd1fbce9750bea1f246b4b3423ad2721d02e8242
Wersje archiwalne
2021-03-03 15:31d48acca15fbc746f4b0e3ce94fac5a43b35e16ebAdrian Cieślik
epuap_gov_pl bip_gov_pl