Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
Wiosny Ludów 14
64-800 Chodzież
NIP: 6070089557
REGON: 385697340
tel.: (0-67) 306-70-14
e-mail: sekretariat@pcuwchodziez.pl
www: http://pcuwchodziez.pl
e-PUAP: /PCUWCHODZIEZ/SkrytkaESP
Ochrona Danych Osobowych: iod2@synergiaconsulting.pl
Zespół redakcyjny: sekretariat@pcuwchodziez.pl

Rejestry i archiwa

W Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

 1. Rejestry:
  • umów,
  • upoważnień.
 2. Ewidencje:
  • zarządzeń Dyrektora,
  • spraw prowadzonych wg jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 3. Archiwa:
  • Zakładowa Składnica Akt PCUW w Chodzieży prowadzona na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
UWAGA: treść archiwalna
Przejdź do wersji bieżącej
Data utworzenia: 2021-03-30 15:09
Autor: Adrian Cieślik
e2e3e0ab39a5078523d44c15b7661554e022161f