Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
Wiosny Ludów 14
64-800 Chodzież
NIP: 6070089557
REGON: 385697340
tel.: (0-67) 306-70-14
e-mail: sekretariat@pcuwchodziez.pl
www: http://pcuwchodziez.pl
e-PUAP: /PCUWCHODZIEZ/SkrytkaESP
Ochrona Danych Osobowych: iod2@synergiaconsulting.pl
Zespół redakcyjny: sekretariat@pcuwchodziez.pl

Zamówienia publiczne

Dostawa wyposażenia

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży w imieniu i na rzecz Zamawiającego prowadzi postępowanie:

"Dostawa wyposażenia pracowni maszyn różnych Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży”.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

UWAGA: treść archiwalna
Przejdź do wersji bieżącej
Data utworzenia: 2021-09-24 11:24
Autor: Adrian Cieślik
0a0e6ecc17e315416260552a3dd2b742b589080f