Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
Wiosny Ludów 14
64-800 Chodzież
NIP: 6070089557
REGON: 385697340
tel.: (0-67) 306-70-14
e-mail: sekretariat@pcuwchodziez.pl
www: http://pcuwchodziez.pl
e-PUAP: /PCUWCHODZIEZ/SkrytkaESP
Ochrona Danych Osobowych: iod2@synergiaconsulting.pl
Zespół redakcyjny: sekretariat@pcuwchodziez.pl

Zamówienia publiczne

Roboty budowlane

Remont nawierzchni - wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych na terenie Gminy Margonin.

Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P – Etap I.

Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych nr 1177P i 1487P w m. Bukowiec.

Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny.

Roboty budowlane

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1542P w m. Margonin.

Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P – ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa” – w formule zaprojektuj i wybuduj.

Dostawa wyposażenia

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży w imieniu i na rzecz Zamawiającego prowadzi postępowanie:

"Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika wzdłuż budynku Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży”.

UWAGA: treść archiwalna
Przejdź do wersji bieżącej
Data utworzenia: 2022-09-08 21:03
Autor: Adrian Cieślik
71f48721e15f575250b43e6d70866000b27adb6b