Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
Wiosny Ludów 14
64-800 Chodzież
NIP: 6070089557
REGON: 385697340
tel.: (0-67) 306-70-14
e-mail: sekretariat@pcuwchodziez.pl
www: http://pcuwchodziez.pl
e-PUAP: /PCUWCHODZIEZ/SkrytkaESP
Ochrona Danych Osobowych: iod2@synergiaconsulting.pl
Zespół redakcyjny: sekretariat@pcuwchodziez.pl

Zamówienia publiczne

Roboty budowlane

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Bukowiec.

Usługi

Zimowe utrzymanie dróg 2023-2024.

Roboty budowlane

Remont odcinka drogi powiatowej nr 1341P - etap 2.

Roboty budowlane

Remont odcinka drogi powiatowej nr 1488P w m. Próchnowo.

Roboty budowlane

Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej w Budzyniu, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P.

Roboty budowlane

Remont nawierzchni bitumicznych na terenie m. Chodzież.

Usługi

Przebudowa dróg powiatowych nr 1177P i 1487P w m. Bukowiec.

Zimowe utrzymanie dróg 2022-2023.

Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny.

Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 2021P w m. Sokołowo Budzyńskie.

Roboty budowlane

Remont nawierzchni - wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych na terenie Gminy Margonin.

Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P – Etap I.

Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych nr 1177P i 1487P w m. Bukowiec.

Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny.

Roboty budowlane

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1542P w m. Margonin.

Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P – ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa” – w formule zaprojektuj i wybuduj.

Dostawa wyposażenia

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży w imieniu i na rzecz Zamawiającego prowadzi postępowanie:

"Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika wzdłuż budynku Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży”.

UWAGA: treść archiwalna
Przejdź do wersji bieżącej
Data utworzenia: 2023-08-07 10:46
Autor: Adrian Cieślik
7226fc7accb571fc49d9a9635ff80dc353f52a4a